top of page

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2022/2023
 
 

Środa /28.12.2022 r./ - godz. 8.30

 1. Podlesie Górne – od p. Migdara do państwa Makowiec 

 2. Garbacz – od państwa Fiut do państwa Michalskich 

………………………………………………………………………………………………........................................

Czwartek /29.12.2022 r./ - godz. 10.00

 1. Wojnarówka i Podlesie Środkowe – od państwa Gamoń do państwa Panków 

Czwartek /29.12.2022 r./ - godz. 8.30

 1. Stara Droga od Moszczenicy – od państw Tapek do państwa Barów 

………………………………………………………………………………………………........................................

Piątek /30.12.2022 r./godz. 8.30

 1. Podlesie Dolne – od p. Hałgasa do p. Gerlach 

 2. Domy za torem – od państwa Firszt do państwa Sarkowiczów 

………………………………………………………………………………………………........................................

Poniedziałek /02.01.20223 r./ - godz. 13.00

 1. Domy za torem – od państwa Cygnar do państwa Kołodziejczyk 

………………………………………………………………………………………………........................................

Wtorek /03.01.2023 r./ - godz. 13.00

 1. Nowa Droga od Moszczenicy /str. południowa/– od państwa Gubała do p. Lucyny Wołkowicz 

Wtorek /03.01.2023 r./ - godz. 15.30

 1. Nowa Droga od Moszczenicy /str. południowa/– od państwa Dobek do państwa Jamro 

………………………………………………………………………………………………........................................

Środa /04.01.2023 r./ - godz. 14.00

 1. Nowa Droga od Moszczenicy /str. północna/ – od państwa Matiaszewskich do państwa Szymczyków 

 2. Nowa Droga od Moszczenicy /str. północna/ – od państwa Balakowicz do państwa Kazimierza i Zofii Jamro 

………………………………………………………………………………………………........................................

Czwartek /05.01.2023 r./ - godz. 13.00

 1. Dzikówka i domy poniżej drogi do kościoła – do pani Kucharczyk 

 2. Domy poniżej drogi do kościoła – od państwa Jerzaków 

………………………………………………………………………………………………........................................

Sobota /07.01.2023 r./ - godz. 8.30

 1. Domy nad drogą /str. północna/ - od p. Cepryńskiej do p. Galiszewskich 

 2. Domy nad drogą /str. północna/ - od Państwa Niklów do państwa Świerczków 

………………………………………………………………………………………………........................................

Poniedziałek /09.01.2023 r./ - godz. 13.00

 1. Domy od plebanii – od pani Ząbkowiczowej do państwa Augustynów  

………………………………………………………………………………………………........................................

Wtorek /10.01.2023 r./ - godz. 13.00

 1. Domy koło parku – od państwa Ochab 

Wtorek /10.01.2023 r./ - godz. 15.30

 1. Horowiczówka – od państwa Bedus do państwa Biernackich 

………………………………………………………………………………………………........................................

Środa /11.01.2023 r./ - godz. 14.00

 1. Domy od pani Tajakowej do państwa Halików 

 2. ul. Jesionowa – od państwa Dziadzio 

………………………………………………………………………………………………........................................

Czwartek /12.01.2023 r./ - godz. 13.00

 1. ul. Kolejowa – od nr 17 

 2. Blok Nadleśnictwa 

………………………………………………………………………………………………........................................

Piątek /13.01.2023 r./ - godz. 14.00

 1. ul. Graniczna – od państwa Baran do ul. Kombatantów 

 2. Od państwa Sarneckich za torem i ul. Kombatantów do państwa Szura 

 ………………………………………………………………………………………………........................................

Sobota /14.01.2023 r./ - godz. 08.30

 1. Domy za torem od Garbacza – od państwa Szpyrków do państwa Śliwa 

 2. Domy za parkiem – od państwa Gucfów  

………………………………………………………………………………………………........................................

Poniedziałek /16.01.2023 r./ - godz. 13.00

 1. Część ul. Kombatantów od str. ul. Granicznej – od pana Czesława Klaina do p. Gryboś 

………………………………………………………………………………………………........................................

Wtorek /17.01.2023 r./ - godz. 13.00 - !!!ZMIANA dnia NA PIĄTEK 20.01.2023 - godz. 13:00!!!

 1. Od państwa Zawadowicz do państwa Gamoń 

………………………………………………………………………………………………........................................

Środa /18.01.2023 r./ - godz. 14.00

 1. ul. Skrzyńskich /str. prawa/ - domy przy drodze i blok gazownictwa – od p. Dudkowej 

 2. ul. Skrzyńskich, ul. Ks. Tokarza /str. lewa/ - od państwa Lianów do p. Rapałów 

………………………………………………………………………………………………........................................

Czwartek /19.01.2023 r./ - godz. 13.00

 1. ul. Biecka /str. lewa/ - od państwa Czamarów /R/

 2. ul. Biecka od Zakola /str. prawa/ - od państwa Woźniaków 

………………………………………………………………………………………………........................................

Piątek /20.01.2023 r./ - godz. 14.00

 1. ul. Skrzyńskich, ul. ks. Tokarza /boczna/, ul. Jagodowa, ul. Azaljowa i ul. Różana
  – od pana Zygmunta Steca do państwa Nowaków 

Piątek /20.01.2023 r./ - godz. 13.00

   1. Od państwa Zawadowicz do państwa Gamoń 

 

PARAFIA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA - DIAKONA I MĘCZENNIKA W ZAGÓRZANACH

bottom of page