top of page

Msze św. odprawiane poza parafią 

Śp. Teresa Uszko     
1. Od rodziny Tapek     
2. Od swatów z Podegrodzia 
3. Od kolegi synów Tomka Pierz z rodziną 
4. Od Michała Kalisza  
5. Od Marii i Marka Rowickich  
6. Od Katarzyny i Piotra Ciapaj  
7. Od chrześniaka Grzegorza Dziedzic 
8. Od dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników I LO w Gorlicach /2 Msze św./
9. Od koleżanek synowej Danuty z sklepu 
10. Od Sebastiana Firszta z rodziną
11. Od swatowej Stanisławy Firszt z rodziną     


Śp. Czesław Haluch      
1. Od rodziny z USA
2. Od pracowników elektrociepłowni Glinik 
3. Od rodziny Nowaków z Mszanki /2 Msze św./ 
4. Od koleżanek i kolegów oddziału obsługi energetycznej fabryki maszyn /3 Msze św./ 
5. Od Grażyny i Wacława Kotowicz z Gorlic
6. Od Joanny i Grzegorza Świerczek 
7. Od Elżbiety Lusińskiej 
8. Od Zofii Pastuszak  
9. Od kolegów z elektrociepłowni Gorlice  

Śp. Stanisław Hałgas     
1. Od rodziny Klisiewicz    
2. Od Adama Ludwina      
3. Od Bernadety i Franciszka Guzik
4. Od rodziny Augustynów 
5. Od rodziny Radziejewskich 
6. Od chrzestnej Izabeli z rodziną 
7. Od rodziny Dykij 
8. Od rodziny Burzackich 
9. Od Teresy i Ryszarda Bugno z rodziną
10. Od uczestników pogrzebu /4 Msze św./ 

 

 

 

 

 


Śp. Amalia Dziki   
1. Od rodziny Słomskich z Gorlic 
2. Od rodziny Basów i Wantuchów 
3. Od synowej z Jasła z synem 
4. Od Marii i Stanisława Wrońskich 
5. Od Stanisławy z rodziną 
6. Od Franciszka Kielar 
7. Od Krystyny, Jerzego i Magdaleny Zębala 
8. Od rodziny Machowskich z Gorlic 
9. Od syna Kazimierza z żoną 
10. Od wnuków i prawnuków z Gorlic 

 

Śp. Mieczysław Kwaśnik    
1. Od nauczycieli emerytów z Zagórzan 
2. Od Eli Michalec 
3. Od Łukasza Leja 
4. Od Jadwigi i Aleksandra Kaliszów
5. Od Urszuli z Łużnej z rodziną 
6. Od rodziny Wacławczyk 
7. Od LKS Kobylanka 
8. Od podokręgu piłki nożnej Gorlice 
9. Od kolegium sędziów piłki nożnej Gorlice
10. Od rodziny Grabowskich 
11. Edyty, Sebastiana i Szymonka 
12. Od Stanisławy Zając
13. Od rodziny Wielopolskich z Moszczenicy 
14. Od koleżanki z pracy żony 


Śp. Stanisława Szura    
1. Od sąsiadów Jadwigi i Aleksandra Kaliszów  
2. Od uczestników pogrzebu /4 Msze św./ 

 

PARAFIA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA - DIAKONA I MĘCZENNIKA W ZAGÓRZANACH

bottom of page